SINT-AUGUSTINUSKLINIEK   WILRIJK

 

In februari 1944 gaat Marc de Groot akkoord met de aan hem toegewezen opdracht om 25 glasramen te vervaardigen voor de kapel van het Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk.

Er zal een vijftal jaar overgaan voor het laatste van de in totaal 31 ramen geplaatst wordt.

In januari ’53 krijgt hij tevens de opdracht om 49 glasramen (taferelen over de vijf blijde mysteries van Maria) te maken ter versiering van de kloostergang.

Door de uitbreiding van het ziekenhuis is het klooster deels gesloopt maar de kapel is grotendeel in de oorspronkelijke staat behouden.

De ‘privékapel’ van de zusters daarentegen is omgebouwd tot een aula waarbij acht van de negen glasramen voortreffelijk zijn geïntegreerd.

Ze stellen de werken van barmhartigheid voor.

Van links naar rechts, na het raam met de tekst zien we: de hongerigen spijzen - de dorstigen laven - de naakten kleden - de bedrukten troosten - de zieken verzorgen - de gevangenen verlossen - de doden begraven. Deze glasramen hebben een hoogte van ± 4,50m en een breedte van ± 0,57m.

Als u de kapel betreedt, ziet u onmiddellijk links de doopkapel met een driedelig glasraam (h 1.40m x b 2,32m) voorstellende: links Christus in de Jordaan, midden Maria als Kerk, rechts de doortocht door de Rode Zee.

Het ronde glasraam (Onze-Lieve-Vrouw) zou gerestaureerd worden.

De linker zijbeuk bevat zes glasramen voorstellende:  Christus aan het kruis (h:5,50m x b:0,57m) - de graflegging (h:6,93m x b:0,57m) - de nederdaling (h:5,50m x b:0,57m) - de verrijzenis (h:5,50m x b:0,57m - de hemelvaart (h:6,93m x b:0,57m) - de Drie-eenheid (h:5,50m x b:0,57m).

De rechter zijbeuk heeft zes glasramen voorstellende:  de schepping (h:5,50m x b:0,57m) - de geloofsbelijdenis (h:6,93m x b:0,57m) - de ontvangenis (h:5,50m x b:0,57m) - de geboorte (h:5,50m x b:0,57m) - het lijden (h:6,93m x b:0,57m) - de kruisiging (h:5,50m x b:0,57m).

Links en rechts van het altaar ziet u twee ronde glasramen (ø 2,39m) : Sint-Augustinus en Sint-Jozef.

Op het hoogzaal zijn links en rechts ook drie glasramen te bewonderen onder andere de H. Cecilia en Sint-Franciscus.

Tenslotte nog het laatste glasraam dat in de sacristie hangt.

De kloostergang is gesloopt. De 49 glasramen ( geïnspireerd op de vijf blijde geheimen van Maria ) zijn verwijderd maar zij zouden deels terug geïntegreerd worden in het ziekenhuis.