H.HARTKERK        EKEREN

In 1953 krijgt Marc de Groot opdracht van de kerkfabriek van Ekeren om zes gebrandschilderde ramen te maken voor het koor van de H.Hartkerk.

De twee middelste stellen Maria en Christus voor, links ervan worden Elisabeth van Hongarije en Jozef voorgesteld en rechts Franciscus en Melchisedich.

Ieder raam omvat een oppervlakte van 4,20m²  (6m x 0,70m).