DE KATHEDRAAL ST.-EUGENE       COQUILHATSTAD (thans MBANDAKA)

 

 

In 1949 kreeg Marc de Groot opdracht van Mgr. Vermeiren (met tussenkomst van pater Festraets) voor de grote kerk van Coquilhatstad (thans Mbandaka) een ganse reeks gebrandschilderde kerkramen te maken alsook de drie bestaande glasramen te restaureren.

 

Acht grote ramen (b:1m x h:2,45m) met de afbeelding van:

O.-L.-Vrouw van het H.Hart  /  St.-Jozef / H.Felix / H.Hillarius / H.Anna / H.Bernardus /  H.Hiëronymus / H.Eduardus

H.Theresia van Avila

H.Vincentius a Paulo

H.Eugenius

Tien kleinere ramen (b:0,50m x h:0,70m) elk met een beschilderd middenstuk voorstellende 'de vijf blijde en de vijf glorievolle mysteries van Maria'.

Met de medewerking van de paters van H. Hart (de toenmalige opdrachtgevers), te Antwerpen inzonderheid met de bereidwillige medewerking van pater Karel Lenaerts, die in de maand mei 2010 afreisde naar het op dat moment woelige Mbandaka, kon de huidige staat van de glasramen in de kathedraal worden nagegaan. Hij zag de kans om alle ramen van de kerk te fotograferen en ze bij terugkeer in Kinshasa door te zenden via de zwakke internetverbinding aldaar. Ik ben hem dan ook ontzettend dankbaar voor zijn inzet.