SINT-WILLIBRORDUSKERK     BERCHEM


De  onderhandelingen starten in april 1947. Pas in november 1951 wordt overgegaan tot de uitvoering van 16 glasramen.De voltooiing van de werken wordt voorzien op 13 oktober 1952.
De ramen zijn ± 2,52m hoog en 1,60m breed . Ze hebben ieder een centraal figuratief beschilderd gedeelte van ± 2m² met een neutrale lichtgeel getinte omlijsting .


De glasramen hebben de volgende voorstelling:

PORTAAL LINKS (INKOM)

I.     Sint-Willibrordus

LINKERZIJBEUK

II.    Een zwaard zal ook uw eigen hart doorsteken [Luc. II, 35]’

III.    De vlucht naar Egypte : ‘Neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte
           [Matth. II, 13]’

IV.   De opdracht in de tempel : ‘Waarom hebt gij mij gezocht ?  Wist gij dan niet dat ik met de dingen van mijn Vader moet bezig zijn ? [Luc. II, 49]’

V.    ‘Door de tuchtroede die hij droeg kwam vrede over ons, en door zijn wonden werden wij genezen [Isa. LIII, 5]’

VI.    De piëta :  ‘Daarna zij hij tot de leerling : “Zie daar uw moeder.” [Jo. XIX, 27]’

VII.    O gij die hier voorbijgaat ziet toe en bedenkt of er een smart is als mijn smart [Jer., klaagl. I, 12]’

VIII.    De graflegging van Christus : ‘Zij gingen dan en na de grafsteen verzegeld te hebben plaatsten zij bij het graf een wachtpost [Matth. XXVII, 66]’

RECHTERZIJBEUK

IX.    De sacramenten : het H. Oliesel : ‘Door deze heilige zalving en door zijn goedertier en barmhartigheid vergeve u de Heer wat gij misdaan hebt’

X.    De sacramenten : het huwelijk : ‘Ja ik wil, voor God en zijn heilige Kerk’

XI.    De sacramenten : het priesterschap : ‘Verhoor ons, God onze Heer en stort over uw dienaren de wijding uit van de heilige Geest, en de macht van de priesterlijke genade’

XII.     De sacramenten : de biecht : ‘Ik ontbind u van uw zonden, in de naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes’

XIII.    De sacramenten : de H. Eucharistie: ‘Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt’

XIV.    De sacramenten : het H. Vormsel : ‘Ik teken u met het teken des Kruises en ik vorm u met het chrisma des heils’

XV.    De sacramenten : het doopsel : ‘Ik doop u in de naam van des Vaders en des Zoons en des H. Geestes’

PORTAAL RECHTS (‘MAGAZIJN’)

XVI.    Christus aan het kruis