H.GEESTKERK  ANTWERPEN


Op 7 juli 1950 wordt het contract getekend waarbij Marc de Groot zich verbindt om zeven glasramen
te maken voor het koor van deze kerk, het betreft de voorstelling van de zeven sacramenten.

- de biecht
- de eucharistie
- het doopsel
- het vormsel
- het huwelijk
- het heilig oliesel
- het priesterschap

De brandglasramen hebben allen een hoogte van ± 6,40m en een breedte van ± 1,20m.