SINT-MICHIELKERK             BRECHT

 

Begin 1963 starten de onderhandelingen voor nieuwe glasramen ter vervanging van ramen die vernield werden door oorlogsfeiten. In zitting van 2 januari 1966 geeft de kerkraad groen licht om al elf ontwerpen te maken. Deze worden in februari ’68 goedgekeurd. De uitvoering van deze eerste reeks vangt aan in maart van hetzelfde jaar. Een tweede reeks start in januari 1971. Er zullen in totaal éénentwintig nieuwe ramen vervaardigd worden.

 

I - II - III. De zeven gaven van de Heilige Geest

IV. Het Laatste Avondmaal ( ± h:5,60m b:2,70m)

V. De bergrede ( ± h:7,20m b:2,70m)

VI. De Emmaüsgangers ( ± h:5,80m b:2,00m)

VII. De belofte gedaan aan Adam en Eva ( ± h:5,60m b:1,10m)

VIII. De geboorte van Christus ( ± h:5,60m b:1,10m)

IX. De verrijzenis ( ± h:5,60m b:1,10m)

X. Sint-Michaël ( ± h:2,50m b:1,10m)

XI. De boodschap aan Maria ( ± h:2,50m b:1,10m)

XII. Twee der apocalyptische ruiters + onderaan : de maagden ( ± h:5,60m b:1,10m)

XIII. Het Lam Gods met de symbolen van de vier evangelisten + onderaan : de

kerkvaders of leraren ( ± h:5,60m b:1,10m)

XIV. Twee der apocalyptische ruiters + onderaan : de martelaren ( ± h:5,60m b:1,10m)

XV. De vinding van het verloren kind Jezus in de tempel ( ± h:5,40m b:1,80m)

XVI. De bruiloft van Kana ( ± h:5,40m b:1,80m)

XVII. De werken van barmhartigheid + onderaan : de barmhartige Samaritaan ( ± h:7,20m b:2,70m)

XVIII. Jezus’ intrede in Jeruzalem ( ± h:5,80m b:2,00m)

XIX - XX - XXI. De schepping ( ± h:3,40m b:1,30m)