PUBLICATIES OVER MARC DE GROOT EN ZIJN WERKEN

 

 

BARTSOEN, Eric, “Ontmoeting met mensen – (21) De glazenier”, De Volksmacht 27 oktober 1962, p. 12.

 

D.C., “In de expositiezalen”, De Antwerpse Gids 20 april 1957, p. 15.

 

DELFORGE, Gh., “De menswording in de hedendaagse Belgische kunst”, BP-Interim december 1957, p. 37.

 

DOEVENSPECK, Wim, “Wederopbloei van de glazenierskunst (Het werk van brandglasschilder Marc de Groot)”, De Vlaamse Linie 25 maart 1949 (nr. 26), p. 6.

 

DOEVENSPECK, Wim, “Marc de Groot: glazenier, schilder en beeldhouwer”, Ons Volk 2 oktober 1949 (jaargang XXXII, nr. 40), p. 422

 

DOEVENSPECK, Wim, “Kunstglazenier Mark de Groot”, Vlaanderen november-december 1979 (nr. 173), p. 371.

 

DOEVENSPECK, Wim, “Openingstoespraak – retrospectieve”, 1981.

 

GASTMANS, Dré, “Marc de Groot”, Sirkulaire april 1980.

 

GILNAY, J.D., “O renascimento do vitral na Bélgica – O pintor vitralista Marc de Groot e a Escola de Antuérpia”, Bélgica, natal 1950 (ano 3, nr. 18), p. 622.

 

G.M., “Galerie Standaard – Marc de Groot”, Le Matin 25 oktober 1973.

 

HANNES, P., “Toelichting over de nieuwe glasramen van Marc de Groot in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten”, overdruk uit het Liber Amicorum Jozef Lauwereys, Hoogstraten, 1976.

 

J.BR., “Een gasthuis in de vorm van een vliegtuig (Sint-Augustinusinstituut te Wilrijk – Aan de spits der moderne medische instellingen)”, Het Handelsblad 14-15 augustus 1949 (jaargang 105, nr. 225-226), p. 2 .

 

J.L., “Een geschenk van de stad Antwerpen”, VVV-Noorderkempen,Davidsfonds, Hoogstraten, 1968.

 

J.L., “Ons oud en nieuw kerkraam”, Hoogstraten, 1968.

 

MENS, André en HENS, Pierre, De basiliek van Edegem, Davidfonds Edegem (ed.), 2008.

 

MORTIER, Herman, “De Groot Marc”, Vlaanderen, januari-februari 1971 (nr. 117), p. 25.

 

MULS, Jozef, “Glazenierskunst”, Zondagsvriend 25 december 1947 (jaargang 15, nr. 52), p. 20.

 

NÉAMA, May, “A arte do vitral nos nossos dias, 1960.

 

R.D.C., “De droom in het glas – Glazenier Marc de Groot”, Het Volk, 23 december 1954, p. 10 B A.

 

SCHEERLINCK,Karl, 75 jaar Sint-Lievens, het Kunstboek. Historiek van een schoolpatrimonium, Antwerpen, 2005.

 

T., “Kennismaking met Marc de Groot, glazenier”, Palet 35, Tijdschrift kunstkring G6 Mortsel, maart-april 1972.

 

T. “Retrospectieve Marc de Groot”, Palet 93, Tijdschrift kunstkring G6 Mortsel, november-december 1981.

 

TURKRY, R., “Marc de Groot – pikturaal gerichte glazenier”, Gazet van Antwerpen 31 oktober-1 november 1973.

 

VH, “Groot glasraam Hoogstraatse kerk eindelijk gerestaureerd door Marc de Groot”, Kempen en Rupelland 2-3 december 1967.

 

V.M., Lode, “Marc de Groot”, De Nieuwe Gazet 23 oktober 1973.

 

X, “Glazenier Marc de Groot in ‘Breckpot’”, Gazet van Antwerpen 15 april 1957, p. 4.

 

X, “Promenade dans les salons d’art”, La Métropole 20-21 april 1957 (jaargang 62, nr. 110-111).

 

X, “Op bezoek bij Marc de Groot”, Het Handelsblad 16 maart 1961 (jaargang 117).

 

X, “Glazenier Marc de Groot exposeert”, Het Handelsblad 30 maart 1961 (jaargang 117, nr. 89).

 

X, “Het kerstgebeuren in de hedendaagse kunst”, Bata Koerier, kerstnummer 1963.

 

X, “Hoogstraten en zijn glasramen”, Kerk en Leven (bisdom Antwerpen), 1968.

 

X, “Marc de Groot”, Kerk en Leven, maart 1975.

 

X, “Eindelijk een moderne Gummarus”, Tweemaandelijks tijdschrift heemkring Lyrana, november-december 1980 (jaargang 5, nr. 6).

 

X, “Marc de Groot”, Christelijke kunst van Vlaamse Signatuur, Davidsfonds ‘Jan Blom’ Antwerpen (ed.), 1987.

 

VONCK, Theo, “Een Antwerps glazenier Marc de Groot”, Gazet van Mechelen 16-17 oktober 1948 (jaargang 53, nr. 247), p. 10.